ลงทะเบียนเพื่อสิทธิพิเศษ

The Room Sathorn St. Louis คอนโด เดอะรูม สาทร-เซนต์หลุยส์

   ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม แก่บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฎข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และการส่งข้อความ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น การแจ้งข่าวสาร การสำรวจความพึงพอใจฯ เป็นต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมตามที่กล่าวข้างต้น นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คลิ๊กที่นี่ | Privacy Policy Click Here